Världens rikaste länder

by Gabriella Uwelius
0 comment

Du kan säkert se många ekonomiska klyftor när du jämför olika länder världen över. Det finns många rika länder där de flesta lever i lyx, vilket kan skilja sig stort från andra länder i världen. I media kan vi se Hollywoodstjärnorna på röda mattan i klänningar för miljonbelopp, skådespelarnas lyxvåningar i New York eller fotbollsspelarnas lyxvillor i Storbritannien.

Det här får oss att undra, vilka är egentligen de rikaste länderna i världen och vad beror det på? Låt oss redogöra för detta nedan.

Så mäter vi ländernas ekonomi

För att avgöra vilka länder i världen som egentligen är rikast måste vi ha ett gemensamt sätt att mäta. Det sättet som många använder runt om i världen är BNP per capita, vilket är landets bruttonationalprodukt dividerat med antalet invånare. Ju högre BNP per capita ett land har, desto rikare är det.

Rikedom i ett land kan också mätas i BNP, alltså bruttonationalprodukt. Det måttet tar endast hänsyn till värdet på alla varor och tjänster som producerats i landet under en tidsperiod. Eftersom länder med större befolkning tenderar att ha en högre produktion så är detta inte det mest optimala sättet att mäta rikedom om det ska jämföras med andra länder. Därför används oftast BNP per capita, för en mer rättvis bild av ekonomin i ett land.

När vi jämför de olika ländernas ekonomi är det viktigt att tänka på att rikedomen speglar landet. Det är alltså inte givet att varje individ i ett rikt land med högt BNP faktiskt har mycket pengar.

Europas rikaste länder

Genom att mäta BNP per capita får vi underlag till att, på ett rättvist och enkelt sätt, jämföra olika länder och deras ekonomi. Vi kan börja med att jämföra ekonomin hos olika länder i Europa. Nedan följer en lista över de 5 rikaste länderna i Europa mätt i BNP per capita:

 1. Luxemburg – $135,050
 2. Irland – $101,510
 3. Norge – $99,480
 4. Schweiz – $96,390
 5. Island – $74,420

Listan är utformad enligt data från Internationella Valutafonden (April 2022)

Vilket är världens rikaste land?

Vi tar oss vidare från Europa till resten av världen, för självklart undrar vi vilket som egentligen är världens rikaste land. Nedan följer en lista över världens 10 rikaste länder mätt i BNP per capita:

 1. Luxemburg – $135,050
 2. Irland – $101,510
 3. Norge – $99,480
 4. Schweiz – $96,390
 5. Qatar – $84,510
 6. Singapore – $79,580
 7. Brunei – $79,820
 8. USA – $76,030
 9. Island – $74,420
 10. Danmark – $68,090

Listan är utformad enligt data från Internationella Valutafonden (April 2022)

Tidigare år

Det kan också vara intressant att veta vilka länder som de senaste åren varit med på listan över rikaste länder i världen.

Tidigare år

Nedan följer listor över tidigare år.

Världens rikaste länder 2021

 1. Luxemburg – $131,302
 2. Irland – $102,394
 3. Schweiz – $93,515
 4. Norge – $82,244
 5. USA – $69,375

Listan är utformad enligt data från Internationella Valutafonden (Oktober 2021)

Världens rikaste länder 2020

 1. Luxemburg – $116,921
 2. Schweiz – $87,367
 3. Irland – $85,206
 4. Norge – $67,326
 5. USA – $63,358

Listan är utformad enligt data från Internationella Valutafonden (Oktober 2021)

Vad beror rikedomen på?

Det är tydligt att länderna som håller sig i toppen av listan har en stabil ekonomi mätt i BNP per capita. Med Luxemburg i toppen som det rikaste landet i världen både år 2020, 2021 och 2022 undrar vi hur det kan komma sig att landet har så bra ekonomi.

Luxemburgs goda ekonomi har grund i järn- och stålindustrin där de var framstående under 1800-talet. Idag har industrin större omfattning än för dryga 200 år sedan och spelar fortfarande en stor roll för landets ekonomi. Luxemburg har också kommit att bli ett av Europas viktigaste finanscenter där bank- och finanssektorn har blivit ytterst viktiga för ekonomin.

Sett till både invånare och yta är Luxemburg ett väldigt litet land. Landets omfattande industrier med hög produktion ger dem ett högt BNP, vilket också resulterar i ett högt BNP per capita tack vare de drygt 600 000 invånarna i landet.

Bara för att Luxemburg har varit rankat världens rikaste land 2021 och 2022, betyder det inte att det är världens mäktigaste land. Den frågan är mycket bredare och kan avgöras av allt från rikedom till landyta eller internationell påverkan. Det finns inget direkt mått på hur mäktigt ett land är, utan där spelar flera olika faktorer in.

Vilket land är rikast?

Ser vi till BNP per capita när vi jämför världens länder så kan vi konstatera att Luxemburg återkommande rankas som det rikaste landet i världen. Men självklart är det inte det enda sättet att mäta rikedomen mellan de olika länderna.

Ser vi endast till BNP är USA absolut överlägsna. Då ser listan över världens 3 rikaste länder istället ut såhär:

 1. USA BNP: 20 953 miljarder USD
 2. Kina BNP: 14 723 miljarder USD
 3. Japan BNP: 5 058 miljarder USD

Men precis som vi nämnt tidigare så mäter man ofta ländernas ekonomi i BNP per capita eftersom det också tar hänsyn till hur många invånare landet har. Genom att mäta på det sättet hamnar Luxemburg överlägset överst i länder lista över de rikaste länderna i världen.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More