Vad ska pt egfr krea relativ ligga på?

by Gabriella Uwelius
0 comment

Vad ska PT EGFR Krea relativ ligga på?

För att svara på frågan ”Vad ska PT EGFR Krea relativ ligga på?” behöver vi först inse vad dessa termer representerar. PT står för Patient, EGFR är en förkortning för Estimated Glomerular Filtration Rate, och det är en test som används för att kontrollera hur väl njurarna fungerar hos patienten. Krea är en förkortning för kreatinin, ett ämne som avlägsnas från blodet av njurarna. ’Relativ’ visar att värdet för dessa tester är relaterad till varandra.

Låt oss då titta på en enkel tabell.

Test Normalt värde Notering
EGFR Större än 60 En bättre njurfunktion med högre värden
Kreatinin 0.7 till 1.2 mg/dL för kvinnor, 0.9 till 1.3 mg/dL för män Lägre värden är bättre

Som du kan se, om EGFR är högre än 60 och kreatinin ligger inom referensvärdena, så anses njurarna fungera bra. Om de inte gör det, kan detta betyda ett skäl till oro och bör diskuteras med en läkare.

Varför är dessa tester viktiga?

Dessa tester är av stor betydelse för de som vill övervaka njurens hälsa eller för de med risk för njursjukdom. Njurarna är avgörande för att hålla blodet rent och kemiskt balanserat, så att ha en indikation på deras funktion genom dessa tester är väsentlig.

EGFR-värdet ger information om hur mycket blod passerar genom glomeruli, de små filter inuti njurarna, varje minut. Kreatininnivån, å andra sidan, är ett bra indikator på njurarnas filtreringskapacitet.

Så för att svara på den ursprungliga frågan ”vad ska PT EGFR Krea relativ ligga på?” skulle man kunna slå fast att varje patient ska ha ett annat optimalt värde som skulle vara inom det normala intervallet för dessa tester. Men, som alltid, är det bäst att diskutera resultaten med en läkare för en fullständig bedömning.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More