Vad är skillnaden mellan en atom och en jon

by Gabriella Uwelius
0 comment

Vad är skillnaden mellan en atom och en jon? Egentligen är det ganska enkelt, men låt oss ta det från början.

Atom: Byggstenen för all materia

En atom är den minsta enheten av ett element som fortfarande behåller alla egenskaper för det elementet. Varje atom består av en kärna (som innehåller protoner och neutroner) och en sky av elektroner som kretsar runt den.

Jon: En atom med en twist

Då kommer vi till joner. En jon, å andra sidan, är en atom med laddning och det uppstår när en atom antingen förlorar eller får en eller flera elektroner. Ferlorar den en elektron, då har vi en positiv jon (eller kation) och om den vinna en elektron vi får en negativ jon (eller anion).

Så i grunden är den stora skillnaden mellan en atom och en jon i antalet elektroner. En atom är neutral med lika många protoner och elektroner, medan en jon har en laddning på grund av en obalans mellan antalet protoner och elektroner.

Egenskap Atom Jon
Elektroner Samma som antal protoner Mindre eller mer än antal protoner
Laddning Neutral Positiv eller negativ
Bildandet Uppstår naturligt Uppstår genom kemiska reaktioner

Ser du hur det fungerar nu? Det är ganska fascinerande att dessa små partiklar kan skapa en sådan mängd olika element och föreningar, eller hur?

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More