Pt-egfr(krea)/1,73m2(lmrev)

by Gabriella Uwelius
0 comment

Vad är pt-egfr(krea)/1,73m2(lmrev)?

Om du någonsin har stött på termen ’pt-egfr(krea)/1,73m2(lmrev)’ och undrat vad det är, är du på rätt plats! Kort sagt hänvisar ’pt-egfr(krea)/1,73m2(lmrev)’ till en beräkning som används inom medicinska utvärderingar för att uppskatta glomerulär filtrationshastighet (eGFR), vilket är ett mått på hur väl njurarna filtrerar blodet.

Mått

Beskrivning

Relevans

PT En parameter som representerar tid Används för att ställa in hög öppningstid för att främja effektiv filtration
eGFR Uppskattningen av glomerulär filtrationshastighet Partiell indikation på njurfunktion
krea Kreatinin, en nedbrytningsprodukt av muskelmetabolism Används för att bedöma njurfunktion och filtrationshastighet
1,73m2(lmrev) Ett standardmått på kroppsovergripande yta Utvärdering av njurfunktion i förhållande till kroppens sammansättning och storlek

Vad kan pt-egfr(krea)/1,73m2(lmrev) säga om din hälsa?

Eftersom pt-egfr(krea)/1,73m2(lmrev) är en bedömning av njurfunktion, kan det ge viktig information om din hälsa. Njurfunktionen kan påverkas av många faktorer, inklusive ålder, vikt, hälsa och ämnesomsättning. Om du har dåligt värde kan det vara ett tecken på njursjukdom.

Hur kan du förbättra ditt ’pt-egfr(krea)/1,73m2(lmrev)’ värde?

  • Blodtrycksreglering: Att reglera blodtrycket kan bidra till att förbättra njurfunktionen och i sin tur ’pt-egfr(krea)/1,73m2(lmrev)’ värde.
  • K

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More