Hur många halvljus får det finnas på en motorcykel?

by Gabriella Uwelius
0 comment

Hur många halvljus får det finnas på en motorcykel?

Varje gång du öppnar ditt garage och din blick faller på din motorcykel, är det inte bara designen och motorns ljud som fascinerar dig men också reglerna för vägsäkerhet. En av dessa regler rör frågan ”hur många halvljus får det finnas på en motorcykel?”.

Enligt Sveriges lagar får det finnas två halvljus på en motorcykel. Utöver denna huvudregel finns det andra specifikationer gällande ljusstyrka och position som måste uppfyllas för att säkerställa vägsäkerheten och lagkonformiteten.

Position av ljus Minsta avstånd Maximalt ljusflöde
Fram 20 cm ovan marken 20-70 meter framför fordonet
Bak 25 cm ovan marken Ska synas tydligt på 150-300 meter avstånd

Finns det undantag?

Ja, det finns undantag. För vissa typer av motorcyklar som klassiska motorcyklar, off-road motorcyklar eller anpassade motorcyklar, finns det specifika regler gällande halvljuset. Men i allmänhet, för den vanliga motorcyklisten, gäller regeln om två halvljus.

  1. Klassiska motorcyklar – endast ett halvljus krävs men ska vara tillräckligt starkt för att även täcka omgivningens förhållanden.
  2. Off-road motorcyklar – endast ett halvljus är obligatoriskt.
  3. Anpassade motorcyklar – undantag kan gälla, men kraven på säkerhet och siktbarhet ska fortfarande uppfyllas.

Så vad är slutsatsen?

Så nästa gång du glider på motorcykeln, kom ihåg att två halvljus ger dig, andra förare och fotgängare en säker resa. Kör säkert och njut av resan!

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More