Hur länge får man spela hög musik i villaområde

by Gabriella Uwelius
0 comment

Hur länge får man spela hög musik i villaområde?

Det är ju fredag kväll, du vill kasta en fest med polarna och ja, självklart kommer musiken att spelas högt! Men plötsligt slår det dig: Hur länge får man spela hög musik här i villaområdet? Låt oss ta reda på det.

Hur länge exakt då?

Egentligen finns det ingen exakt tid för när det är okej att spela hög musik, men det finns några tumregler att gå på. Generellt sett bör buller begränsas mellan 22:00 och 07:00. Men kom ihåg, det kan ske undantag för särskilda tillfällen.

Tidpunkt Regler Notering
22:00 – 07:00 Begränsa buller
07:00 – 22:00 Mer tolerant Normal daglig verksamhet
Särskilda tillfällen Undantagsvis Måste informera grannar först

Överträdelser och konsekvenser

Överskrider man ljudnivån, eller spelar musik vid otillåtna tider kan detta resultera i böter. Vet du vad? Det enklaste och trevligaste sättet att undvika problem är att informera grannarna om dina planer i förväg! Musiken är ju tänkt att skapa glädje, inte frustration, eller hur?

Så, för att svara på din fråga om hur länge du får spela hög musik i ett villaområde? Som en grundregel ska höga ljud begränsas mellan 22:00 och 07:00. Men varför så länge? Det handlar om att visa respekt för andras behov av lugn och ro, samt att upprätthålla en god grannsämja. Och kom ihåg, musiken ljuder bäst när den respekterar alla!

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More