Erik Olsson – nytänkare inom mäkleri

by Gabriella Uwelius
0 comment
broker3

Erik Olsson har, alltsedan bildandet 1997, fortsatt att ta marknadsandelar inom fastighetsförmedling i hela Sverige. Från att från början vara koncentrerade till storstadsområdena, har man de senaste åren utvidgat verksamheten och idag finns Erik Olsson i Kalmar och Karlstad, för att bara nämna ett par exempel på områden utanför storstäderna. Genom ett målmedvetet arbete, har man byggt upp en av Sveriges största mäklarorganisationer.

Erik Olsson i korthet

VadSnabbt växande mäklarfirma
VarI många av Sveriges städer. Erik Olsson Varberg och Erik Olsson i Trelleborg, är två exempel.
Antal mäklareUngefär 240 stycken i dagsläget
VarförOm du vill ha en snabb och smidig affär

Erik Olsson Fastighetsförmedling – mäklare med pionjäranda

När Erik Olsson startade Erik Olsson i Stockholm 1997 hade han en tydlig bild av vad han ville förändra. Likt många andra branscher var mäklarbranschen konservativ och arbetet hade utförts på ungefär samma sätt i decennier. Det ville Erik Olsson ändra på.

Enligt Erik Olssons fastighetsförmedling var många mäklare alltför passiva. Man skapade en annons och väntade. Detta ville Erik Olsson och hans kollegor ändra på. De ville vara proaktiva och förutseende.

För att nå dit började man arbeta med att lägga upp kundregister. Man kontaktade helt enkelt människor som kunde tänkas vara potentiella köpare och säljare, på så sätt hade man presumtiva köpare redan samma dag som en kund anlitade dem för en försäljning. Man hade ett försprång gentemot många kollegor i branschen.

Erik Olsson och kommande, var också ett begrepp man var tidigt ute med. Man förberedde helt enkelt marknaden på objekt som inom kort skulle komma ut.

Erik Olsson – mäklare med kunden i fokus

Ovan nämnda åtgärder gjordes, enligt Erik Olsson, framförallt för att minimera den oro som många köpare och säljare kände inför en affär. Framförallt i Stockholm, där bostadsaffärerna redan i slutet av nittiotalet var mångmiljonaffärer, fanns ett behov av en smidig och snabb affär.

Genom de förändringar Erik Olsson införde kunde man ofta öka antalet besökare på en visning radikalt. För att ta det ett steg längre anordnade man även så kallade VIP-visningar. Målet var att få igång budgivning redan efter första visningen.

Till skillnad från många traditionella mäklarbyråer, förordade Erik Olsson öppna visningar. De öppna visningarna gav köparna en bild av hur många som var intresserade av objektet och kunde påskynda de som var intresserade att lägga bud.

Även om Erik Olsson har fått utstå mycket kritik för sitt agerande, har många av deras strategier blivit praxis i branschen, och det är tydligt att de inspirerat många till förändring.

Erik Olsson växer – Göteborg och Malmö

Erik Olsson mäklare blev snabbt ett begrepp i Stockholm. Detta öppnade upp för Erik Olsson att öppna mäklarkontor även i Göteborg och Malmö. Även i dessa städer kunde Erik olsson se ett behov av att snabba upp processen, och minska oron.

Göteborg hade i många år kännetecknats av ett förhållandevis lågt utbud. Därför var det viktigt att skapa snabba köp och säljprocesser. När en köpare såg ett objekt, var denne tvungen att snabbt försöka köpa det. Då kom även behovet av att snabbt kunna avyttra sin egen bostad.

Affärsiden fungerade även utmärkt i Malmö. Strax efter öppnade Erik Olsson även i Lund, grannstaden till Malmö med några av Skånes högsta bopriser.

Det var tydligt att den så kallade Erik Olsson-modellen fungerade, och var en uppskattad och effektiv metod för både mäklaren och säljaren.

Erik Olssons fastighetsförmedling i dag

I dag är Erik Olsson en modern fastighetsbyrå med ungefär trehundra anställda varav för närvarande cirka tvåhundrafyrtio mäklare. Många mäklare är anställda men en del, ofta de mest framgångsrika, jobbar som underentreprenörer åt Erik Olsson.

Numera finns Erik Olsson inte bara i storstäderna. Deras koncept har visat sig fungera bra även i många mindre städer och orter. Många av de övriga stora mäklarföretagen, arbetar idag på ett sätt som är snarlikt det Erik Olsson använder.

För många människor är bostadsaffären den allra största affären i livet. Att affären utförs av en dedikerad mäklare med omtanke och blick för detaljerna är avgörande för om affären skall bli lyckad. En bra bostadsaffär är många gånger en grundförutsättning för att köpa nästa bostad.

Givet förutsättningarna ovan, vill många att deras försäljning skall vara snabb, smidig samt generera ett så bra pris som möjligt. Erik Olsson har som mål att bidra till detta.

Tips på en lyckad bostadsaffär

  • Förbered dig
  • Var noggrann i ditt val av mäklare
  • Ta bilder på din bostad i förväg
  • Kommunicera tydligt dina förväntningar till mäklaren 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More