There is only one thing worse than a rapist

by Gabriella Uwelius
0 comment

”Det finns bara en sak värre än en våldtäktsman”

Vi har alla hört uttrycket ”det finns bara en sak värre än en våldtäktsman”, men vad betyder det egentligen? Uttrycket lyfter fram de moraliska gränserna i vårt samhälle. Men viktigast av allt, det lyfter fram den oumbärliga principen att alla handlingar har konsekvenser, och det finns alltid något ännu värre som man kan bli.

Uttrycket betyder inte bokstavligen att det finns något värre än en våldtäktsman. Det är snarare en stark hyperbol som används för att uttrycka fördömelsen mot något skadligt, oetiskt eller farligt beteende. Det uttrycker den starka moraliska känslan att vissa handlingar är otillgivna oavsett omständigheterna.

Contextuellt användande av uttrycket

Uttrycket ”det finns bara en sak värre än en våldtäktsman” används oftast i diskussioner eller debatter för att starkt fördöma och markera avstånd från vissa beteenden, handlingar eller attityder. Det kan till exempel användas för att betona hur allvarligt det är att ljuga, förråda, använda våld eller utöva maktmissbruk.

Uttryck Context Möjligt användning
Bara en sak värre än en våldtäktsman Etisk debatt För att fördöma starkt beteende, handlingar eller attityder
Det finns ingen ursäkt för våldtäkt Social diskussion Att uttrycka fördömelse av våldtäkt
Att ljuga är värre än stöld Etisk diskussion För att betona vikten av ärlighet
Att förråda är värre än att ljuga Mänskliga relationer För att betona skadorna av förräderi

Reflektioner och slutsats

Även om uttrycket ”det finns bara en sak värre än en våldtäktsman” kan verka provocerande vid första anblicken, så kan det i rätt kontext hjälpa till att belysa och ifrågasätta de moraliska gränserna i vårt samhälle

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More