Hur skriver man en krönika?

by Gabriella Uwelius
0 comment
writer1

Bertil är med i en pensionärsförening och har gjort sig känd som något av en tänkare och filosof. Ordföranden i föreningen frågar en dag Bertil, om han kan tänka sig att skriva en krönika i föreningens medlemsblad. Vad ska krönikan handla om, frågar Bertil. Men du som fördjupat dig i Platons skrifter, vet säkert hur man skriver en bra krönika, säger ordföranden och fortsätter. Skriv något om hur Platons idéer påverkar oss pensionärer i dagens samhälle. 

Hur man skriver en krönika

Efter lite tvekan accepterar Bertil det smickrande erbjudandet. Han får ju inte tappa förtroendet som föreningens expert i idé- och lärdomshistoria. Men, hur skriver man en krönika, tänker Bertil. Han har aldrig skrivit ner något utan bara gått och tänkt. I det avseendet liknar han Sokrates mer än Platon. Sokrates skrev aldrig något utan det fick eleven Platon göra.

Bertil tänker ta hjälp för att lära sig hur man skriver en krönika. Han kontaktar en bekant som skrivit ledare och krönikor i den lokala tidningen. Den tidigare redaktören blir entusiastisk och lovar att skicka en promemoria om hur man skriver en krönika steg för steg.

Hur man skriver en krönika – ett exempel

Till sin glädje får Bertil ett förslag till hur man kan skriva en krönika om Platons idéer och vad han bör tänka på. Han får förslaget i punktform:

  • Börja med att hitta en rubrik på krönikan som väcker läsarens intresse
  • Gör en kort ingress om vad krönikan vill förmedla. Med tanke på ämnet får ingressen gärna ha en humoristisk “touch”. Vad har pensionärslivet med Platon att göra, ska läsaren fråga sig. 
  • Tänk efter vilka kunskaper dina läsare av krönikan har om Platon
  • Berätta hur samhället i Aten var uppbyggt på Platons tid
  • Skriv lite kortfattat om Sokrates och varför han fick ta sin giftbägare. Den historien har läsarna hört och känner sig lite allmänbildade. Att smickra läsaren är alltid bra.
  • Berätta om Platons idéer om hur ett samhälle skulle byggas upp och hans verk “Staten”
  • Hur har olika ideologier påverkats av Platon? Var han demokrat eller var han rentav förespråkare för ett elitsamhälle eller diktatur? 
  • Nu är det dags att berätta hur du ser på Platon och hans betydelse idag
  • Vilken slutsats drar du själv som amatörfilosof: Har Platon någon betydelse för dagens pensionärsliv?
  • Tänk på att krönikan kan ligga till grund för en diskussion vid ett kommande möte i pensionärsföreningen. Nämn några punkter som kan bli föremål för en sådan framtida diskussion, exempelvis Platons idélära, eller varför inte platonisk kärlek.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More