Hur fungerar solceller?

by Gabriella Uwelius
0 comment
SOLAR CELLS

Med hjälp av solceller fångar du in energi från universums stora kärnkraftverk. Till skillnad från de kärnkraftverk som finns på jorden bildar solen energi via fusion. Det betyder att atomer slår ihop sig istället för att klyvas.

Utvecklingen av solceller har varit formidabel bara under de senaste tio åren. Från att ha varit en utopi för en miljömedveten, har solceller idag blivit var mans egendom. Naturligtvis har utvecklingen påskyndats av en begynnande energikris och en strävan efter att producera elektricitet från förnybara energislag. Idag satsar mer eller mindre alla energibolag på utveckling av solceller. Men hur fungerar solceller?

Hur fungerar en solcell?

Det är många som inte riktigt vet hur en solcell fungerar. Om du har ett tak på ditt hus som inte skyms av träd, skorsten eller annat föremål, kan du installera solpaneler på ditt tak. Solpaneler består av solceller som kopplats ihop. En solcell har en beläggning av ett tunt halvledarmaterial.

Mellan fram- och baksida på solcellen uppstår spänning. Genom att koppla ihop sidorna med en elkabel kommer elektroner att flöda fram och tillbaka och likström genereras. Men likström kan du inte ta ut i dina väggkontakter. Därför har en solcellsanläggning växelriktare som gör att likström omvandlas till växelström. Nu kan du använda din egenproducerade el som hushållsel i vid mening, eller varför inte till att ladda din elbil?

How do solar cells and solar collectors work?

Till skillnad från solceller producerar inte solfångare elektricitet. Solfångare används för värmeproduktion. Solen värmer upp solfångaren som består av rör med ett media.

Med solfångare värmer du upp varmvatten i exempelvis en ackumulatortank och till vattenburna uppvärmningssystem. Du kan utnyttja solfångaren för att värma upp vatten i din pool. 

How do solar cells work in winter?

Skeptiker har länge menat att solceller inte fungerar i vårt nordiska klimat. ”Hur ska solceller kunna fungera på vintern?” är en vanlig fråga från dem. Solen lyser inte när vi som mest behöver elektricitet, det vill säga på vinterhalvåret. Men skeptiker har inte alltid rätt.

Vi har förvånansvärt mycket solljus i vårt land, till och med i Norrland. Ett bevis för det är att många norrländska energibolag bygger solcellsparker. Solen behöver inte lysa från en klarblå himmel för att solceller ska fungera. De tar upp även så kallad diffus solinstrålning genom moln. På vintern kan också snö hjälpa till att reflektera solljus.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More