Hur mycket längre blir din reaktionssträcka när du dubblar hastigheten från 15 km/h till 30 km/h?

by Gabriella Uwelius
0 comment

Precis som de italienska toppracingförare brukar säga: ”hastighet är inget utan kontroll”. Och ”hur mycket längre blir din reaktionssträcka när du dubblar hastigheten från 15 km/h till 30 km/h?”, är den typen av frågor som gör oss mer medvetna om hur viktigt det är att behålla kontrollen, särskilt när man kör i högre hastigheter.

Hur hastighet påverkar reaktionssträckan

När du kör bil, är reaktionssträckan den distans du reser från det att du ser en fara till du faktiskt börjar bromsa. Logiskt sett borde en högre hastighet leda till en längre reaktionssträcka, eller hur? Enligt vägtrafiklagen dubblas faktiskt reaktionssträckan när du dubblar din hastighet.

Det är rätt, om din hastighet går från 15 km/h till 30 km/h, blir din reaktionssträcka dubbelt så lång. Nu är du medveten om att några sekunder av distraktion kan ha förödande konsekvenser, särskilt vid högre hastigheter.

Hastighet (km/h) Reaktionstid (sekunder) Reaktionssträcka (meter)
15 1 4,2
30 1 8,4
60 1 16,7
90 1 25

Vikten av att minska din hastighet

För att ha kontroll över reaktionssträckan bör du alltid hålla en säker hastighet. Det här gäller särskilt i områden som skolor, bostadsområden eller platser med hög fotgängaretrafik. Kom ihåg, det tar bara en sekund för en trygg situation att förvandlas till en farlig. Din förmåga att bromsa och stoppa din bil i tid kan vara skillnaden mellan liv och död. Så håll hastigheten nere, för din egen säkerhet och för alla andra på vägen.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More