Research

Min kommande bok tar upp ämnet ”springpojkar”, unga killar som rekryteras till kriminella nätverk för att utföra brott på uppdrag åt äldre gängmedlemmar. P g a sin låga ålder riskerar springpojkarna lägre straff men är ofta i början på en lång kriminell karriär.
Att göra research är otroligt viktigt för mig. Både för att kunna skriva trovärdigt, men också för att få inspiration till skrivandet.
Idag hade jag förmånen att få träffa Johan Viktor och Mikael Spreitz för ett otroligt inspirerande research-samtal. Johan och Micke är fantastiska förebilder och jobbar båda bl a som föreläsare och coacher/vägledare för individer som vill bryta en kriminell livsstil och som behöver stöd i den många gånger svåra resan tillbaka.

Man kan läsa mer om Johan Viktor och hans verksamhet på johanviktor.se och om Micke på spreitz.se och fighterhjälpen.se

IMG_5499

This entry was posted in Research, Springpojken. Bookmark the permalink.